Tuyển nhân viên phụ trách sản phẩm đầu vào

Tuyển nhân viên phụ trách sản phẩm đầu vào

Nhằm chăm sóc khách hàng và quản lý được chất lượng sản phẩm tốt hơn. http://bigmua.com cần tuyền 06 vị trí phụ trách về sản phẩm đầu vào bán trên website http://bigmua.com

Tin đọc nhiều nhất